Kontakt

PK NET s.r.o. - Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava - Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30661/T

(http://orsr.sk/vypis.asp?ID=253890&SID=7&P=1)